maanantai 24. huhtikuuta 2023

4.5. Filosofi Ilkka Pättiniemi: Strukturaalinen realismi - realismin ja empirismin liitto

Toukokuun torstaina 4. päivä filosofi Ilkka Pättiniemi Helsingistä saapuu vieraaksemme esitelmöimään tieteenfilosofiasta. Hän esittelee Strukturalismia otsikolla "Strukturaalinen realismi - realismin ja empirismin liitto". Puhumme elektroneista ja geeneistä arkikielessä, mutta onko tällaisia "olioita" oikeasti olemassa? Pitäisikö meidän puhua sen sijaan tieteellisistä rakenteista? Mitä nämä ovat, ja mitä meidän pitäisi näistä ymmärtää ja tietää? Pättiniemi selvittää asiaa.

Tilaisuus on torstaina 4. toukokuuta UCPorin auditoriossa (katutaso) kello 18 alkaen. Tervetuloa mukaan. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Pättiniemen tiivistelmä:

Strukturaalinen realismi – realismin ja empirismin liitto?

Esitelmässäni käsittelen tieteellisten realistien ja antirealistien (pitkälti empiristien) välistä kiistaa tieteenfilosofiassa strukturaalisen realismin näkökulmasta. Kiistan keskeinen kysymys on, mihin tieteellisten teorioiden teoreettiset termit – kuten kvarkki tai valintapaine – viittaavat. Ovatko ne vain käteviä apuvälineitä, vai vastaavatko ne jotain maailmassa?

Aloitan esittelemällä joukon argumentteja tieteellisen realismin puolesta ja sitä vastaan, kuten argumentin teoriamuutoksesta, argumentin tieteen menestyksestä, argumentin viittaamisen ongelmasta, “ei ihmeitä” -argumentin ja pessimistisen induktion. Tämän jälkeen esittelen strukturaalisen realismin ja joitakin sen eri alalajeja. Seuraan tässä pitkälti James Ladymanin ja hänen kollegoidensa työtä. Lyhyesti sanottuna strukturaalisen realismin mukaan tiede löytää ja käsittelee rakenteita, ei olioita. Kerron, miten strukturaalinen realismi pyrkii vastaaman antirealistien esittämiin argumentteihin, ja arvioin vastauksia kriittisesti.

Ladymania seuraten havainnollistan asiaa kvanttifysiikasta ja kemiasta otetuilla esimerkeillä.

Arvioin myös strukturaalisen realismin soveltuvuutta muihin kuin matematisoitaviin tieteisiin, sillä sen puolustajien olettama rakenne on luonteeltaan matemaattinen. Esittelen myös merkittävien nykyempiristien Bas van Fraassenin ja Otavio Buenon kritiikkiä strukturaalista realismia vastaan ja vastauksia siihen. Lopuksi arvioin, onko strukturaalisesta realismista tieteellisen realismin ja empirismin yhdistäjäksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti