perjantai 17. toukokuuta 2019

Satakunnan Kriittisen Korkeakoulun seuraava vierailijaluento on MAANANTAINA 27. päivä kuluvaa kuuta. Paikkana on Porin yliopistokeskuksen auditorio 125 (katutaso). Tilaisuus alkaa aiemmin ilmoitetusta poiketen tuntia myöhemmin, eli KELLO 18.00.

Vieraaksemme saapuu professori Kimmo Alho Helsingin yliopistosta. Hän esitelmöi aivoista ja digiajasta otsikolla Aivot ja tarkkaavaisuus digiajassa.

Ihminen kykenee suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiettyyn kohteeseen. Tätä kykyä tarvitsemme esimerkiksi kuunnellessamme tiettyä puhujaa yleisessä puheensorinassa tai lukiessamme tekstiviestiä hälyisässä ympäristössä. Aivoissa tällainen valikoiva tarkkaavaisuus perustuu ilmeisesti siihen, että kuulo- tai näköaivokuori ”viritetään” vastaanottamaan tietyssä suunnassa esiintyviä ja/tai tietynlaisia ääniä tai näkökohteita otsa- ja päälaenlohkojen aivokuorialueiden ohjauksessa. Näin valikoidut tarkkailun kohteet viedään sitten tarkempaan tarkasteluun, esimerkiksi kielellisen merkityksen käsittelyyn. Samalla muut ärsykkeet jäävät vähemmälle huomiolle ja niiden käsittelyä saatetaan myös vaimentaa aktiivisesti, jolloin ne voivat jäädä täysin tietoisuuden ulkopuolelle.

Ääni- ja näköympäristössämme tapahtuvat muutokset, esimerkiksi uudet äänet, voivat kuitenkin vetää tahdostamme riippumatta tarkkaavaisuutemme puoleensa. Tällainen kuulo- tai näköjärjestelmän käynnistämä tahaton tarkkaavaisuus on tietysti tärkeää, joskus jopa elintärkeää, koska sen seurauksena voimme arvioida, edellyttääkö uusi tilanne muutoksia sen hetkisessä toiminnassamme. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia edellyttää usein tarkkaavaisuuden jakamista tai kääntelyä monen informaatiolähteen välillä, ja esimerkiksi hälytysäänet uusista sähköisistä viesteistä aiheuttavat jatkuvasti tarkkaavaisuuden kääntymistä puoleensa. Muokkaako jatkuva tarkkaavaisuuden jakaminen ja uudelleen suuntaaminen aivojamme? Tuleeko runsaasti uutta teknologiaa käyttävistä nuorista yhdestä asiasta toiseen hyppiviä ”heinäsirkkamieliä” vai kehittääkö runsas informaatioteknologian käyttö tarkkavaisuustaitoja? Luennolla esitellään muun muassa tällaisiin digiajan herättämiin kysymyksiin vastauksia etsivien tutkimusten tuloksia.

https://tuhat.helsinki.fi/…/kimmo-alho(0d38c8b5-2dd7-4b4a-9…

Jatkamme keskustelua aiheesta ja aiheen tiimoilta kesäkuun 6. päivä torstaina pääkirjaston kokoustiloissa. Aloitamme viideltä.

Tervetuloa!