maanantai 16. lokakuuta 2023

Syksyn tapahtumat 19.10, 26.10 ja 24.11

Hyvät Kriittisen korkeakoulun ystävät, syksymme käynnistyy seuraavasti:

Torstaina 19. lokakuuta kello 18-20 / auditorio 125, Porin yliopistokeskus
FT, Marika Enwald, Tampereen yliopisto

Unohtuuko hyvä kehitys katastrofiuutisten keskellä?

Luennolla tuodaan esiin myönteisiä kehitysaskeleita yhteiskunnan, hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun alueella. Uutiset muokkaavat helposti käsitystämme maailman tilasta negatiivisemmaksi kuin se oikeasti onkaan, sillä uutisissa raportoidaan ensisijaisesti sodista, suuronnettomuuksista ja suurista ympäristökatastrofeista (kuten hirmumyrskyistä, metsäpaloista jne.) Luennolla tuodaan esiin tutkimukseen perustuvaa tietoa globaaleista yhteiskuntien hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun kehitysaskeleista, jotka jäävät helposti katastrofiuutisten varjoon, koska hyvä ei herättele huomiota yhtälailla kuin pelkoa lietsovat uutiset. Tule siis kuuntelemaan, jos haluat kuulla tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa globaaleista ja Suomen yhteiskunnassa ilmenevistä myönteisistä kehityslinjoista.


Marika Enwald toimii opettajana ja tutkijana Tampereen yliopistossa.

------------------------------------------

Perjantai 24. marraskuuta / kello 17-19 / auditorio 125
Yliopiston lehtori, Otto Latva, Turun yliopisto

Lehtori Otto Latva luennoi tieteen vallankumouksen sekä valistuksen ja antroposentrisen maailmankuvan noususta ja siitä, miten näiden luoma "edistys" lopulta muutti suhteemme luontoon niin, että olemme ajautuneet tänä päivänä erilaisiin ympäristökriiseihin, joita meidän on vaikea hallita juuri antroposentrisen ja vahvasti dualistisen maailmankuvamme vuoksi.
Latvan akateeminen profiili: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/otto-latva

------------------------------------------

ORIVEDEN FILOSOFIAPÄIVÄT IV

Tämä tilaisuus pidetään ZOOMISSA torstaina 26. päivä kello 18-20. Linkki löytyy Kriittisen korkeakoulun sivuilta, sk. https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/ tai Satakunnan Kriittinen korkeakoulu FACEBOOK. Linkki löytyy näiltä sivuilta ennen tilaisuuden alkua.

Ohjelmassamme on kaksi esitelmää:

FT Pii Telakivi, Helsingin yliopisto
Teknologiaan laajentunut mieli

Onko mieli aina pään sisällä, vai voiko se laajentua ruumiin rajojen ulkopuolelle käyttämiimme apuvälineisiin ja teknologioihin? Laajentuneen mielen teorian mukaan tietynlainen apuvälineiden käyttö tulisi laskea osaksi mieltä ja kognitiota. Mielen laajentuminen vaikuttaa moniin nyky-yhteiskunnassa esiin nouseviin kysymyksiin. Millainen status käyttämillemme jokapäiväisille teknologisille laitteille tulisi antaa: tulisiko niitä pitää vain fyysisinä esineinä vai kognitiivisten prosessien jatkeena? Voiko esimerkiksi älylaite tulla osaksi käyttäjänsä kognitiivisia toimintoja, ja miten vastuun ja oikeuksien kysymykset muuttuvat, kun mielen rajat laajentuvat? Laajentuneen mielen teoria tulee erityisen mielenkiintoiseksi, kun tarkastelemme tekoälyteknologiaan pohjautuvia apuvälineitä.

Toisen esitelmän pitää FT Tuomas Vesterinen myös Helsingin yliopistosta.
Hänen aiheensa koskee psykiatrian filosofiaa.


Tilaisuutemme ovat maksuttomia. Tervetuloa kaikille!

Yhteistyössä mukan UCPori ja PFS ry.

Yt,
Petteri Limnell
Satakunnan Kriittinen Korkeakoulu
Koordinaattori

maanantai 24. huhtikuuta 2023

4.5. Filosofi Ilkka Pättiniemi: Strukturaalinen realismi - realismin ja empirismin liitto

Toukokuun torstaina 4. päivä filosofi Ilkka Pättiniemi Helsingistä saapuu vieraaksemme esitelmöimään tieteenfilosofiasta. Hän esittelee Strukturalismia otsikolla "Strukturaalinen realismi - realismin ja empirismin liitto". Puhumme elektroneista ja geeneistä arkikielessä, mutta onko tällaisia "olioita" oikeasti olemassa? Pitäisikö meidän puhua sen sijaan tieteellisistä rakenteista? Mitä nämä ovat, ja mitä meidän pitäisi näistä ymmärtää ja tietää? Pättiniemi selvittää asiaa.

Tilaisuus on torstaina 4. toukokuuta UCPorin auditoriossa (katutaso) kello 18 alkaen. Tervetuloa mukaan. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Pättiniemen tiivistelmä:

Strukturaalinen realismi – realismin ja empirismin liitto?

Esitelmässäni käsittelen tieteellisten realistien ja antirealistien (pitkälti empiristien) välistä kiistaa tieteenfilosofiassa strukturaalisen realismin näkökulmasta. Kiistan keskeinen kysymys on, mihin tieteellisten teorioiden teoreettiset termit – kuten kvarkki tai valintapaine – viittaavat. Ovatko ne vain käteviä apuvälineitä, vai vastaavatko ne jotain maailmassa?

Aloitan esittelemällä joukon argumentteja tieteellisen realismin puolesta ja sitä vastaan, kuten argumentin teoriamuutoksesta, argumentin tieteen menestyksestä, argumentin viittaamisen ongelmasta, “ei ihmeitä” -argumentin ja pessimistisen induktion. Tämän jälkeen esittelen strukturaalisen realismin ja joitakin sen eri alalajeja. Seuraan tässä pitkälti James Ladymanin ja hänen kollegoidensa työtä. Lyhyesti sanottuna strukturaalisen realismin mukaan tiede löytää ja käsittelee rakenteita, ei olioita. Kerron, miten strukturaalinen realismi pyrkii vastaaman antirealistien esittämiin argumentteihin, ja arvioin vastauksia kriittisesti.

Ladymania seuraten havainnollistan asiaa kvanttifysiikasta ja kemiasta otetuilla esimerkeillä.

Arvioin myös strukturaalisen realismin soveltuvuutta muihin kuin matematisoitaviin tieteisiin, sillä sen puolustajien olettama rakenne on luonteeltaan matemaattinen. Esittelen myös merkittävien nykyempiristien Bas van Fraassenin ja Otavio Buenon kritiikkiä strukturaalista realismia vastaan ja vastauksia siihen. Lopuksi arvioin, onko strukturaalisesta realismista tieteellisen realismin ja empirismin yhdistäjäksi.

27.4 Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin aikakaudella

Prof. emeritus Veli-Matti Värrin luento pidetään torstaina 27. päivä huhtikuuta UCPorin tutuissa tiloissa alkaen kello 18. Tilaisuus jatkuu aina kello kahdeksaan asti. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. 

Luennon otsikko on Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Värri on maamme merkittävimpiä kasvatusfilosofeja.