torstai 16. helmikuuta 2023

SATAKUNNAN KRIITTINEN KORKEAKOULU

OHJELMA

2023 (kevät)

 Hyvää tätä vuotta kaikille Kriittisen ystäville!

 Huom. Lakon takia Värrin kasvatusfilosofian luento siirtyy. Uusi päivämäärä on torstai 27. huhtikuuta. Sama paikka ja kelonaika.

KEVÄÄN OHJELMAMME:

 22. helmikuuta, kello 18-20: "Onko työllä toivoa", professori Antti Saloniemi (UCPori).

 27.4  23. maaliskuuta, kello 18-20: "Kasvatus ekokriisin aikakaudella", professori (emeritus) Veli-Matti Värri (Tampereen yliopisto).

 4. toukokuuta, kello 18-20: "Strukturaalinen realismi - empirismin ja realismin liitto. Filosofi ja fyysikko Ilkka Pättiniemi (Helsingin yliopisto).

 TOIMINTAMME lähtee käyntiin ensi viikon keskiviikkona 22. helmikuuta, jolloin professori Antti Saloniemi esitelmöi työelämästä otsikolla

 ”ONKO TYÖLLÄ TOIVOA? MITÄ TYÖN MENNEISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA VOI AAVISTAA?”

Tilaisuus on tuttuun tapaan Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 126 (Pohjoisranta 11, katutaso). Edelleen tilaisuutemme ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuus alkaa kello 18 ja jatkuu keskustelun edetessä aina kahdeksaan asti.

Työelämä on murroksessa, riittääkö töitä kaikille, miten työelämä muuttuu, mitä tulevaisuudelta voimme odottaa ja mitä voimme oppia vanhasta? Professori Saloniemi valaisee näitä ja monia muita kiinnostavia kysymyksiä. Työ on yksi fundamentaalisia elämisen edellytyksiä ja elämänmuotoja, joten kannattaa tulla paikalle keskustelemaan. Seuraavassa Saloniemen esitelmän tiivistelmä:

 "Työstä on tullut omituisten ristiriitojen lähde. Työttömyys ja työvoimapula ovat läsnä samaan aikaan. Toisaalta työpaioille ovat ilmestyneet nuoret, joiden suhde työhön ja elämään on väittämien mukaan tyyten toisenlainen kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Samaan aikaa vaatimuksia työelämän muuttamisesta tulee uudesta suunnasta. Enää ei epävarmuutta tuota vain paikallisen ja globaalin maailman yllättävät ja tiiviit kytkökset. Uudessa tilanteessa pitää ottaa vakavasti myös se, ettei mikään tuotanto voi enää entiseen malliin nojata fossiilisen energian polttamiseen. Monella ulottuvuudella työelämän kehitys on viime vuosikymmeninä ollut menestystarina. Riittääkö tästä tarinasta eväitä myös tulevaisuuteen".

Tervetuloa mukaan!

 

MAALISKUUSSA

Professori (emeritus) Veli-Matti Värri (Tampereen yliopisto) tulee vieraaksemme esitelmöimään kasvatuksesta ja kasvatusfilosofiasta otsikolla:

KASVATUS EKOKRIISIN AIKAKAUDELLA

Värri on maamme merkittävämpiä kasvatusfilosofeja. Tässä hänen esitelmänsä tiivistelmä:

"Kasvatuksessa toteutetaan aina jonkin ihmiskäsityksen mukaisia ihanteita ja päämääriä, jotka sisältävät ontologisia olettamuksia siitä, mitä tarkoitetaan inhimillisellä subjektilla, ja miten tämä subjekti kehkeytyy (alkuperä) suhteessa sosiaaliseen todellisuuteen, toisiin subjekteihin ja ei-inhimilliseen luontoon. Siten kasvatuksen päämäärien asettaminen edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy. Viime kädessä on kysymys siitä, millainen on arvokas ihmiselämä. Sosialisaatiotehtävänä kasvatus kietoutuu aina oman aikansa ja erilaisten yhteiskuntien erityispiirteisiin, vallitseviin ideologisiin käsityksiin, aatteisiin ja valtasuhteisiin. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen ihanteisiin ja päämääriin. Meidän sukupolvellemme arvokkaan ihmiselämän probleema on asetettu viheliäisten ongelmien, erityisesti ekokriisin, aikakaudella. Kaikkialla maailmassa kasvatus- ja koulutusyhteisöjä on sidottu talouden ja tuotantotoiminnan välineiksi, ylläpitämään ja uusintamaan talouskasvun ja teknologisen maailmankuvan ideologiaa ja sen ekonomistisen ihmiskuvan olettamuksia, vaikka juuri ne ovat johtaneet elämänmuotomme ekologiseen kriisiin. Siksi vallitseva koulutusjärjestelmä on ajateltava uusiksi. Kasvatusfilosofinen puheenvuoroni on kestämättömän sosialisaation kritiikkiä, jonka erityisenä haasteena on ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon suhteen uudelleenmäärittely, myös ihmisyyttä puolustaen erilaisia anti-humanistisia suuntauksia vastaan". 

Tämä maaliskuussa torstaina 23. päivä kello 18-20. Tilaisuus pidetään Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 126.


HUHTIKUU (Tässä meillä on peruutus, mutta yritämme järjestää tilalle jotain uuta ja mielekästä).

TOUKOKUU

Torstai, 4. toukokuuta, kello 18-20, Porin yliopistokeskus, auditorio 126

Filosofi ja fyysikko Ilkka Pättiniemi Helsingistä tulee vieraaksemme esitelmöimään otsikolla:

"STRUKTURAALINEN REALISMI - EMPIRISMIN JA REALISMIN LIITTO"

Pättiniemen esitelmä käsittelee tieteenfilosofiaa. Strukturaalinen realismi (tai: rakenteellinen realismi) on tieteenfilosofinen kanta, joka liittyy keskusteluun tieteellisestä realismista ja antirealismista. Tieteelliset entiteetit eivät ole tärkeitä, vaan meidän tulee keskittyä teorioiden rakenteelliseen sisältöön.

Tiivistelmä lähempänä ajankohtana.

 TERVETULOA MUKAAN! Tilaisuutemme ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Ystävällisin terveisin,

Petteri Limnell, koordinaattori,
Satakunnan Kriittinen Korkeakoulu,
Kriittinen Korkeakoulu ry

Yhteistyössä Porin yliopistokeskus