torstai 1. helmikuuta 2024

Kevään 2024 esitelmät

 Hyvät Satakunnan Kriittisen Korkeakoulun ystävät,


Hyvää tätä vuotta ja kuluvaa sellaista kohti aurinkoisempia ja lämpimämpiä päiviä.

Satakunnan Kriittisen Korkeakoulun toimintaa Porissa tänä keväänä harrastetaan ainakin seuraavasti:

MAANANTAI, 5. HELMIKUUTA, UCPori, kello 18-20, auditorio 125, katutaso

Ihmisen edistys ja luonnon kato

Lehtori Otto Latva luennoi tieteen vallankumouksen sekä valistuksen ja antroposentrisen maailmankuvan noususta ja siitä, miten näiden luoma "edistys" lopulta muutti suhteemme luontoon niin, että olemme ajautuneet tänä päivänä erilaisiin ympäristökriiseihin, joita meidän on vaikea hallita juuri antroposentrisen ja vahvasti dualistisen maailmankuvamme vuoksi.
Latvan akateeminen profiili: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/otto-latva

Esitelmä on osa sarjaamme "Mistä tulemme, minne menemme".


TORSTAI, 25. HUHTIKUUTA, UCPori, kello 18-20, auditorio 125, katutaso

FT Reijo Kupiainen esitelmöi otsikolla Episteeminen luottamus.

Saamme suurimman osan tiedosta itsemme ulkopuolisista lähteistä ja muilta ihmisiltä. Siksi on myös erityisen tärkeää, että tieto, jonka saamme, on luotettavaa. Luotettavan tiedon saanti ei ole kuitenkaan itsestään selvyys varsinkaan nykyisen episteemisen kriisin aikana, jossa perinteinen asiantuntijuus ja tieto ovat muuttuneet epävakaiksi, ja ovat myös jatkuvan hyökkäyksen kohteena.

Myös episteeminen eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus heikentävät luottamusta. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset jonkin väestönosan keskuudessa ovat omiaan heikentämään luottamusta episteemisiin auktoriteetteihin. Luottamusvaje murentaa puolestaan yhteiskunnan perustaa, ja sitä voidaan hyödyntää myös informaatiovaikuttamisessa.

Kupiainen tarkastelee esityksessään episteemistä luottamusta luottamuksen filosofian avulla, jossa etsitään perusteita luottamukselle kysymällä mihin luottamus viime kädessä perustuu, ja miten voimme tukea episteemistä oikeudenmukaisuutta.


JOS rahoitustilanne suo, meillä saattaa olla keväällä vielä yksi esitelmä lisää.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille.

Parhain terveisin,

Petteri Limnell
Koordinaattori
Kriittinen Korkeakoulu ry